Select Page

Politik

Jeg kæmper for

Mine Mærkesager

EN GOD START PÅ BØRNELIVET

Vi har hørt historier og set dokumentarer om de triste forhold som pædagogerne arbejder under både i vuggestuer og i børnehaver i hele landet. Vores kommune er desværre ingen undtagelse. Der er ikke pædagoger nok til at levere den kvalitet og omsorg, der skal til, for at vores børn får de bedste forudsætninger for en god start på institutionslivet. Og det skal vi ærligt talt have gjort noget ved. 

Alle børn, uanset baggrund, fortjener en tryg og god start på livet i institutionerne, og derfor er det altafgørende, at minimumsnormeringer ikke kun bliver en politisk snak og papirarbejde, men at vi begynder at tale om reelle normeringer på stuerne. For her mangler der en kobling mellem virkelighed og tallet på papiret. 

Vi skal have skabt større gennemsigtighed omkring de reelle normeringer i dagtilbud, SFO, og fritidsklubber, og mit ønske er, at fremover skal 70 % af de ansatte i kommunale dagtilbud bestå af uddannede pædagoger.

Det er det eneste rigtige. For børnene, for pædagogerne og for den værdige dagligdag. 

UNGE OG UDDANNELSE I HARMONI

I dag er der rekordmange unge, der mistrives, og det bekymrer mig. Det bør faktisk bekymre os alle sammen. Nutidens unge er en generation, der lider af stress, angst og depression, og det SKAL tages alvorligt. 

Fremtidens generationer står i forvejen overfor en klimakrise, og de skal tage ansvar for tidligere generationers handlinger. Det er i forvejen et ret stort pres, der er pålagt dem, og det mindste vi kan gøre for vores unge i dag er at prioritere deres mentale sundhed.

Jeg tror på, at forudsætningen for at gennemføre en uddannelse og klare sig godt i fremtiden, hænger sammen med trivsel i dagligdagen og dét at have en sund og robust psyke.

I dag er der alt for mange børn, der mistrives og ikke kan læse, regne og skrive, når de forlader folkeskolen, og det er ikke godt nok. Det er faktisk rigtig skidt. 

Jeg mener, at uddannelse er vejen til frihed, og at vi fortsat skal investere i det. Men unge er ikke nogen, der bare skal uddannes. De skal også trives, mens de bliver det og i sin helhed.

Derfor skal mental sundhed på skoleskemaet, og de unge skal have mere virkelighedsnær undervisning om bl.a. ligestilling og bæredygtighed. Vi skal turde at gentænke skolen, og det skal vi gøre i fællesskab.

LIGEVÆRD MELLEM MENNESKER

Jeg tror på, at alle mennesker er født lige og dermed er lige meget værd. Alle fortjener friheden til at leve, som de vil, og ingen skal dømmes på grund af deres hudfarve, race, seksualitet, tro, eller kultur.

Jeg har dedikeret en stor del af mit politiske liv til at kæmpe for et samfund der er baseret på mindre uretfærdighed og ulighed. Et samfund der er imod racisme og diskrimination. 

Det skyldes, at diskrimination og racisme desværre lever i bedste velgående, og det har jeg mærket på egen krop. Den slags sætter sig, og det kan ikke være rigtigt, at vi i et moderne og velfærdspræget samfund som vores, tillader den slags. 

Det er simpelthen dybt umoderne at være imod diversitet og mangfoldighed.

Jeg vil kæmpe for en bredere repræsentation i byrådet, hvor jeg ønsker at være den nye, moderne stemme. 

Den nye stemme, der kæmper for fredelig sameksistens, for frihed til forskellighed og retten til ikke at holdes uden for samfundet.